İş

Apirat Sugondhabhirom: ASEAN, Türk şirketleri için büyük bir pazar fırsatı sunuyor

DEİK, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) kuruluşunun 55. ve Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığının 5. yıl dönümü olan 2022’de Türkiye-ASEAN Ülkelerinin Ekonomik ve Ticari Bağlarına İlişkin Yeni Perspektifler Konferansı’nı düzenledi.

2030 yılına kadar dünyanın ekonomik merkezi olması beklenen ASEAN Bölgesi’nde e-ticaretin ve istikrarlı ticaretin değerinin ele alındığı konferansa, TC Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TC Dışişleri Bakanlığı Asya Koordinatörü ve Büyükelçi Kezban katıldı. Nilvana Darama, Tayland Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Bölgesel ve Türkiye Büyükelçileri ve iş ortakları. Toplantı, DEİK Lideri Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Kurulları Koordinatör Lideri, DEİK/ASEAN Çalışma Kümesi Lideri Murat Kolbaşı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin ASEAN ülkelerine yönelik doğrudan yabancı yatırım stoku 471 milyon dolara yükseldi”

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ASEAN’ın kurulduğu 1967 yılından bu yana Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ni oluşturan 10 farklı ülkenin ekonomik entegrasyonunda ve barışında merkezi rol oynadığını söyledi. ve bölgenin refahı. ASEAN’ın artan ekonomik ve jeopolitik değeri ile Türkiye’nin ASEAN’ı bölgedeki en değerli işbirliği çerçevesi olarak gördüğünü belirten Tuzcu, Türkiye’nin ASEAN ile ilişkilerini geliştirmedeki nihai hedefinin gelecekte “Diyalog Ortaklığı”na ulaşmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin ASEAN ülkeleriyle ticaret hacminin 2020’de 7,8 milyar dolar olduğunu belirten Tuzcu, 2021’in prestijiyle ticaret hacminin yüzde 43 artarak 11,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Ülkemizin toplam dış ticaretinde ASEAN’ın payı var. 2021’de sadece yüzde 2 iken tüm Asya-Pasifik ülkeleriyle dış ticaretimizdeki payı yüzde 18 oldu. ASEAN ülkeleri arasında Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayland ve Singapur ile ticaretimiz 1 milyar doların üzerinde. Türkiye’nin ASEAN ülkelerine yönelik doğrudan yabancı yatırım stokunun 2015’te 257 milyon dolardan 2021’de 471 milyon dolara çıktığı görülüyor. Üçüncü ülkeler aracılığıyla ASEAN Bölgesi’ndeki Türk yatırımları dikkate alındı. ASEAN ülkeleri arasında ülkemizin en fazla yatırım yaptığı ülkeler sırasıyla Malezya, Endonezya ve Tayland. 2021 yılının prestijiyle ASEAN ülkelerinin toplam ihracatı 1,68 trilyon dolara, ithalatları ise 1,48 trilyon dolara ulaştı. Bu açıdan ASEAN ülkeleri dünya ile ticaretlerinde dış ticaret fazlası vermektedir. ASEAN ülkelerinin birlikte ekonomik bir güç olarak ortaya çıkması, dünyanın geri kalanı için rekabetin yoğunlaşmasının yanı sıra büyük fırsatları da beraberinde getirecektir. ASEAN ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi “rekabetçi iş birliği” ve kazan-kazan yaklaşımıyla tasarladığımızın altını çizmek isterim.”

Tuzcu, TC Ticaret Bakanlığı’nın ASEAN ülkelerinin büyük bölümünü kapsayan ve Türkiye’nin yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısını başta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey bölgelerine yaymayı hedefleyen “Uzak Ülkeler Stratejisi” adlı özel bir stratejiyi hayata geçirdiğini bildirdi. bölgeler. kalkınma, istenen bir sürdürülebilir vizyonun oluşturulmasında birincil değere sahiptir.

“ASEAN, Türk işletmeleri için büyük bir pazar fırsatı sunuyor”

Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom ise ASEAN ile Türkiye arasındaki ekonomik bağların sağlam temellere dayandığını ve hem devlet hem de özel sektör düzeyinde büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

ASEAN-Türkiye ilişkilerinin 2017 yılında kurulan ve karşılıklı çıkarlar, siyasi-güvenlik, ekonomik, sosyo-kültürel ve kalkınma işbirliği alanlarını kapsayan Sektörel Diyalog İştirakine dayandığını belirten Sugondhabhirom, “ASEAN’ın Türkiye’nin dış ilişkilerindeki önemli yeri politika, Türkiye’nin Asya ile ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasıdır. 2019 yılında açıklanan ve yeniden canlandırmayı amaçlayan “Asia Re-Initiative” ile tanınmaktadır. Ayrıca Endonezya, Filipinler, Malezya ve Tayland gibi birçok ASEAN ülkesi, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili ticareti artırmayı amaçlayan Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıklanan “Uzak Ülkeler” stratejisine dahil edildi. Türkiye’nin Asya-Avrupa bölgesi ve dünyadaki yeri ve ASEAN’ın potansiyeli göz önüne alındığında, sektörel diyalog paydaş çerçevesi ve Yeniden Asya Girişimi içinde daha yakın işbirliği için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. ASEAN, Türk işletmeleri için büyük bir pazar fırsatı sunuyor. ASEAN, 2030 yılına kadar 4. büyük ekonomi olma yolunda ilerliyor. ASEAN’ın bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 5,2 büyüyeceği iddia ediliyor. ASEAN, Avustralya ve Yeni Zelanda ile yaptığı altı Serbest Ticaret Anlaşmasından oluşan geniş ağı aracılığıyla Türk işletmelerine diğer hızlı büyüyen pazarlara açılmaları için bir kapı sunuyor. Tayland-Türkiye STA müzakeresi 2017’de başlatıldı ve şu ana kadar yedi tur ticaret müzakeresi gerçekleştirildi. Müzakereler tamamlandığında Tayland-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması’nın ekonomik ilişkileri bir sonraki aşamaya taşıyacağına eminim. ASEAN-Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ticaret ve yatırımın ötesine geçiyor. Yeşil ekonomi, e-ticaret, dijital ekonomi, dijital bağlanabilirlik, bilim ve teknoloji, inovasyon ve endüstriyel dönüşüm gibi alanların yanı sıra üretim, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT), akıllı şehirler, konaklama gibi alanlarda iş birliği fırsatları bulunmaktadır.

“Asya ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için çok çalışıyoruz”

DEİK Lideri Nail Olpak, “DEİK bünyesindeki ASEAN Çalışma Kümemiz, ASEAN’ın doğrudan ortağı olarak görülmek ve Türk özel sektörünün ASEAN’daki etkinliğini artırmak amacıyla müteahhitlik, dijitalleşme ve enerji sektörlerindeki şirketlerimizle birlikte çalışıyor. bölge ve en hızlı kentleşen bölgelerdir. DEİK olarak, Türkiye’nin dijital teknolojiler ekosistemini küreselleştirmek ve uluslararası finans, dijital dönüşüm ve mevzuatlara erişim sağlamak amacıyla DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi nihayet kurduk. ASEAN üyeleriyle bu alanda da işbirliği yapmaya hazırız.”

Türkiye’nin en değerli hedeflerinden birinin Asya kıtası ile ticaret açığını dengelemek olduğunu belirten Olpak, ülkelerle daha istikrarlı ekonomik ilişkiler kurularak ve karşılıklı yatırımcı çekilerek ticaret açığının dengeleneceğini söyledi. Türkiye’nin Asya’daki teknolojik gelişmeleri kullanmasının da hedefleri arasında olduğunu belirten Olpak, “İş dünyasının temsilcileri olarak Asya ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, Türkiye-ASEAN ilişkilerinin geleceğini tartışmak için multidisipliner bir platform oluşturmaya çalışacağız. İş çevreleri arasında ASEAN bölgesi ve Asya’nın potansiyeli hakkında daha fazla farkındalık yaratmayı umuyoruz. Bugünün bir atlama taşı olacağına inanıyoruz ve ASEAN ile daha büyük, daha kapsayıcı bir bölgesel forum oluşturmak için bunun üzerine inşa etmeye devam edeceğiz.”

Konferansın açılış konuşmalarının ardından ASEAN ve Türkiye’deki Mevcut Ticari ve Ekonomik Çıkarların Değerlendirilmesi konulu oturumun moderatörlüğünü DEİK/ASEAN Çalışma Kümesi Üyesi ve DEİK/Türkiye-Malezya İş Kurulu Lideri Süheyla Çebi Karahan, TC Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü yaptı. Çok Taraflı Siyasi İşler Başkanı Nilvana Darama, TC Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Başkanı Hüsnü Dilemre’nin katılımıyla, Filipinler’in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, TİM Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç, MÜSİAD Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve Türkiye Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Derneği Lideri İrfan Aker. gerçekleştirillen.

Türkiye-ASEAN Ticaret ve Ekonomik İlişkilerinde Riskler ve Fırsatlar konulu oturumun moderatörlüğünü DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Kurulları Koordinatör Lideri Murat Kolbaşı, TC Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, FNSS Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Melih Kayaalp, TC Hanoi Büyükelçisi Haldun Tekneci yaptı. , Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, TC Vientiane Büyükelçisi Orhan Işık, DIY, Kümelenme Stratejisi Lider Yardımcısı Sathis Manoharen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hatice Çelik, Phnom Pehn Büyükelçisi Dava Kocaefe ve Brunei’nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Shafiee Bin Hacı Kasım.

Türkiye-ASEAN Ticari ve Ekonomik İlişkilerini Geliştirme Yol Haritası oturumunun moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merthan Dündar, Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr.Talip Küçükcan, DEİK/Türkiye-Endonezya İş Kurulu Başkanı İlhan Erdal, TC Büyükelçi Kuala Lumpur Buyruk Salim Yüksel, Ulusal Tayvan Chengchi Üniversitesi ve Endonezya Airlangga Üniversitesi Stratejik ve Küresel Çalışmalar Merkezi Araştırma Sorumlusu A. Safril Mubah, TC Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Kamboçya Ankara Büyükelçisi Meas Kimheng, Malezya İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Raja Abdul Kadir, TC Manila Büyükelçisi Niyazi Cihan Akyol, DEİK/Türkiye-Vietnam İş Kurulu Başkanı Murat Atik ve TC Bandar Seri Begawan Büyükelçisi Hamit Ersoy.

Konferansın sponsorları Arzum Beyaz Eşya, Beta Çay, Dorçe Prefabrik, Fiba Grubu, Gedik Kaynak, Hitay Holding ve Kibar Holding oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk, rus, özbek Arnavutköy escort bayan iletişim
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort